054-7255233phone

כמפתחים ומשווקים בלעדיים של תוכנת הספייפון שלנו בארץ ובעולם, אנו גאים להציע לכם 4 חבילות לרכישת רישיון שימוש במערכת הריגול, האזנת סתר והמעקב למכשירי אנדרואיד, הטובה והמקצועית בעולם. מערכת זו פותחה עבור גופים גדולים ולאחר מכן, עוצבה כך שניתן יהיה לאפשר לכל אחד מכם להנות מפאר הטכנולוגיה אותה היא מציעה.

לייעוץ דיסקרטי ולרכישה התקשרו עכשיו
054-7255233
רכישת רישיון לשימוש בתוכנת הספייפון
 • אנו עושים כמיטב יכולתנו להתאים לכל לקוח את המענה הטוב ביותר לצרכיו.
 • ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום הקיימים מלבד תשלום בשקים.
 • ניתן לרכוש את הרישיון לשימוש בתוכנה בכל אחת מהתקופות הבאות:
חודש
1000 ₪

מחיר מיוחד לזמן קצר במיוחד.
המחיר הינו סופי בהתקנה עצמית.

3 חודשים
1800 ₪

מחיר אטרקטיבי לשלושה חודשים.
המחיר הינו סופי בהתקנה עצמית.

6 חודשים
2600 ₪

מחיר הוגן לפרק זמן ארוך.
המחיר הינו סופי בהתקנה עצמית.

12 חודשים
3200 ₪
 • המחירים המצויינים לעיל הינם סופיים בהתקנה עצמית. לא תגבה תוספת מחיר באם תגיעו אל משרדינו בתל אביב ובתאום מראש, על מנת לקבל סיוע בביצוע הרוט והדרכה לביצוע ההתקנה.
 • במקרה בו יידרש להגיע טכנאי/ת אל מקום מגוריכם על מנת לבצע את פריצת הרוט (ROOT) יגבה תשלום נוסף בעבור שירות זה. העלות מחושבת על פי המרחק ושעת העבודה המתבקשת במהלך היממה. לשירות הזה אנו מבקשים כרטיס אשראי כערבון.
 • המחיר לשנה השנייה יעלה רק 2200 ₪.
 • רכישת התוכנה תלווה בסיוע שלנו לכל אורך הדרך, החל מביצוע רוט למכשיר, הדרכה צמודה בשלבי התקנת התוכנה על המכשיר הנעקב וכלה בתמיכה ושירות בתקופת השימוש בכל ערוצי התקשורת כולל שירות טלפוני.
 • רישיון התוכנה נועד למכשיר הטלפון או הטאבלט עליו היא הותקנה בלבד. התוכנה היא אישית ואינה מותרת לשכירות משנה. על פי כך, התוכנה אינה ניתנת להעברה למכשיר אחר ללא תיאום מראש עם מחלקת השיווק והתמיכה.
 • במקרה של אובדן, שבר או שדרוג, נאפשר את העברת רישיון התוכנה בעלות סמלית של 700 ש"ח ובתנאי שאותו האדם ישתמש במכשיר החדש. שימו לב, המערכת בודקת את ההעברה בצורה אוטומטית ותעצור את הפעילות לאלתר באם תזהה מקרה בו המכשיר אליו הועברה התוכנה הינו בשימושו של אדם אחר.
 • 30 ימים ו 7 ימים לפני תום תקופת הרישיון, מערכת התוכנה תשלח התראה אל הדוא"ל הפרטי של רוכש התוכנה באופן אוטומטי לחלוטין, על מנת ליידע אותו כי תקופת הרישיון פגה בקרוב. במקרה בו רוצים להאריך את התקופה ולרכוש רישיון לתקופה נוספת, יש לפנות למחלקת שיווק ותמיכה
  בטלפון 054-7255233. ניתן להפעיל את התוכנה שוב גם במקרה בו הרוכש לא יצר קשר טרם תום התקופה והמערכת עצרה את הפעילות.
 • בתום תקופת הרישיון, התוכנה תיעצר באופן אוטומטי לחלוטין ותשלח התראה נוספת בדוא"ל המודיעה על תום תקופת הרישיון והפסקת פעולת התוכנה. הפסקת פעולת התוכנה אינה פוגעת ביכולת להפעילה שוב בכל רגע בו נרכשה תקופה נוספת